บริการ / ห้องพัก/ประชุม
ห้องพัก/ประชุม

service image
ห้องพัก
ศูนย์เรียนรู้นานาชาติ โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย ให้บริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว/คณะดูงานฯ ในอัตราค่าบริการ …
> ห้อง VIP 800 บาท (1 คืน/2 คน/เตียงคู่)
> ห้อง STANDARD 800 บาท (1 คืน/2 คน/เตียง 2 ชั้น)
*เตียงเสริม 500 บาท
*ราคารวมอาหารเช้า
*ห้อง VIP พักได้สูงสุดห้องละ 3 คน
*ห้อง STANDARD พักได้สูงสุดห้องละ 6 คน
สิ่งอำนวยความสะดวก
– Free Wi-Fi
– TV
– เครื่องปรับอากาศ
– เครื่องทำน้ำอุ่น
service image
ห้องประชุม

โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย มีบริการให้เช่าห้องประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
1.1 แบบเธียเตอร์ รองรับ 60 คน
1.2 แบบตัวยู รองรับ 30 คน
1.3 แบบคลาสรูม รองรับ 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท

2.ห้องระชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
2.1 แบบเธียเตอร์ รองรับ 100 คน
2.2 แบบตัวยู รองรับ 70 คน
2.3 แบบคลาสรูม รองรับ 70 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 5,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 10,000 บาท

3. ห้องประชุม 180 องศา ชั้น 5 อาคาร LERD-ILC
3.1 แบบเธียเตอร์ รองรับ 30 คน
3.2 แบบตัวยู รองรับ 20 คน
3.3 แบบคลาสรูม รองรับ 20 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท