บริการ / ห้องพัก/ประชุม
ห้องพัก/ประชุม

service image
ห้องพัก
ศูนย์เรียนรู้นานาชาติ โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย ให้บริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว/คณะดูงานฯ ในอัตราค่าบริการ …
> ห้อง 1,000 บาท (1 คืน/2 คน) *ราคารวมอาหารเช้า
> ห้อง 800 บาท (1 คืน/2 คน) *ราคาไม่รวมอาหารเช้า
– เตียงเสริม 400 บาท
– ราคาอาหารเช้า 100 บาท
– ห้องพักได้สูงสุดห้องละ 3 คน (ห้องเตียงคู่)
– ห้องพักได้สูงสุดห้องละ 6 คน (เตียง 2 ชั้น)
สิ่งอำนวยความสะดวก
– Free Wi-Fi
– TV
– เครื่องปรับอากาศ
– เครื่องทำน้ำอุ่น
service image
ห้องประชุม

โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย มีบริการให้เช่าห้องประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
1.1 แบบเธียเตอร์ รองรับได้สูงสุด 50 คน
1.2 แบบตัวยู รองรับได้สูงสุด 30 คน
1.3 แบบคลาสรูม รองรับได้สูงสุด 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน 6,000 บาท

2.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
2.1 แบบเธียเตอร์ รองรับได้สูงสุด 100 คน
2.2 แบบตัวยู รองรับได้สูงสุด 70 คน
2.3 แบบคลาสรูม รองรับได้สูงสุด 70 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน 5,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน 10,000 บาท

3. ห้องประชุม 180 องศา ชั้น 5 อาคาร LERD-ILC
3.1 แบบเธียเตอร์ รองรับได้สูงสุด 30 คน
3.2 แบบตัวยู รองรับได้สูงสุด 20 คน
3.3 แบบคลาสรูม รองรับได้สูงสุด 20 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน 6,000 บาท