บริการ / จองบริการ
เลือกบริการ

กรุณาเลือกบริการที่ต้องการ
บริการศึกษาดูงาน

รายละเอียดค่าบริการ

รายละเอียดการเก็บค่าบริการ

หมายเหตุ

กิจกรรม ปล่อยปลากินพืช ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บรรจุปลาถุงละ 100 ตัว (ขั้นต่ำสั่ง 1,000 ตัว ขึ้นไป
ตัวละ 2 บาท

หมายเหตุ

กิจกรรม เก็บขยะในป่าชายเลน ของโครงการแหลมผักเบี้ยฯ
ชุดละ 100 บาท (เหล็กเสียบขยะ 3 อัน สวิง 2 อัน ถุงมือ 7 คู่ ถุงดำ 2 ใบ)

หมายเหตุ

กิจกรรม บริจาคจักรยาน ให้กับโครงการแหลมผักเบี้ยฯ รุ่นจักรยานแม่บ้าน

หมายเหตุ

กิจกรรมบริจาค/ซ่อมแซมสะพานไม้ทางเดิน ป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ย
***ไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็ง) กว้าง 4 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร หนา 1 นิ้ว
แผ่นละ 260 บาท (ตามราคาท้องตลาด ณ วันที่สั่งซื้อ)

หมายเหตุ

กิจกรรม ปลูกต้นดาวเรือง
*** ปลูกขั้นต่ำ 1 แปลง (1 แปลง ปลูกได้ 70 ต้น)
ต้นละ 15 บาท (ต้นกล้าดาวเรือง ถุงมือ ช้อนปลูก)

หมายเหตุ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
*** จำกัดจำนวนที่ 30 คน/วัน  150 บาท/ คน

บริการฝึกอบรม

รายละเอียดค่าบริการ

รายละเอียดการเก็บค่าบริการ 

บริการห้องประชุม

บริการห้้องพัก

ห้องพัก
ผู้เข้าพัก/ห้อง
ค่าบำรุงสถานที่
จำนวน
image room
ห้องพัก Standard
(ว่างอยู่ 15 room)
ผู้เข้าพัก/ห้อง 6 คน
ค่าบำรุงสถานที่ 800.-

image room
ห้องพัก VIP
(ว่างอยู่ 6 room)
ผู้เข้าพัก/ห้อง 2 คน
ค่าบำรุงสถานที่ 800.-

image room
ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
(ว่างอยู่ 1 room)
ผู้เข้าพัก/ห้อง 50 คน
ค่าบำรุงสถานที่ 3,000.-