บริการ / บริการศึกษาดูงาน
บริการศึกษาดูงาน

service image
คำอธิบาย

โครงการพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย ให้บริการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ระบบบ่อบำบัด ระบบพืชบำบัด (หญ้ากรองน้ำเสีย พื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย)และระบบกล่องคอนกรีตกำจัดขยะ การใช้ประโยชน์ของเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ นิเวศวิทยาป่าชายเลนและชายฝั่ง เป็นต้น ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และสื่อองค์ความรู้ต่างๆ มีรถรางบริการฟรี หรือเช่าจักรยานปั่นได้ในเส้นทางที่กำหนดและเดินพักผ่อนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (มัจฉาบาทา) ระยะทาง 860 เมตร โดยสามารถจองวันเวลาดูงานได้ในเว็บไซต์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการศึกษาดูงาน โทร : 092-2730546  อีเมลล์ : [email protected] หรือดาวโหลดเอกสารและขั้นตอนการให้บริการได้ตามลิงค์


ปฏิทินการจองดูงานประจำเดือน