บริการ / ของที่ระลึก
ของที่ระลึก

service image
ร้านจำหน่ายของที่ระลึกของโครงการฯ (LAEM PHAK BIA SHOP)

ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการฯ รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โครงการฯ สนับสนุนและช่วยกระจายสินค้าจากชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านรายได้และเศรษฐกิจให้กับชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน/โครงการพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียง สินค้าในร้านมีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ ได้ทุกเพศทุกวัย เป็นสินค้าคุณภาพดี และราคาเหมาะสม