บริการ / ห้องประชุม 180 องศา ชั้น 5 อาคาร LERD-ILC
ห้องประชุม 180 องศา ชั้น 5 อาคาร LERD-ILC

รายละเอียด

3. ห้องประชุม 180 องศา ชั้น 5 อาคาร LERD-ILC
3.1 แบบเธียเตอร์ รองรับ 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท
3.2 แบบตัวยู รองรับ 20 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท
3.3 แบบคลาสรูม รองรับ 20 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท

สิทธิประโยชน์
room icon image
ฟรี! Wi-Fi
room icon image
เครื่องปรับอากาศ
ค่าบำรุงสถานที่
3,000.-ราคา/ห้อง/คืน