บริการ / ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการ

รายละเอียด

2.ห้องระชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
2.1 แบบเธียเตอร์ รองรับ 100 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 5,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 10,000 บาท
2.2 แบบตัวยู รองรับ 70 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 5,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 10,000 บาท
2.3 แบบคลาสรูม รองรับ 70 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 5,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 10,000 บาท

สิทธิประโยชน์
room icon image
ฟรี! Wi-Fi
room icon image
เครื่องปรับอากาศ
ค่าบำรุงสถานที่
5,000.-ราคา/ห้อง/คืน