บริการ / ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ

รายละเอียด

1.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
1.1 แบบเธียเตอร์ รองรับ 60 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท
1.2 แบบตัวยู รองรับ 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท
1.3 แบบคลาสรูม รองรับ 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน (09.00-12.00 น.) 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน (09.00-16.00 น.) 6,000 บาท

 

 

 

สิทธิประโยชน์
room icon image
ฟรี! Wi-Fi
room icon image
เครื่องปรับอากาศ
ค่าบำรุงสถานที่
3,000.-ราคา/ห้อง/คืน