บริการ / ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ

รายละเอียด

1.ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
1.1 แบบเธียเตอร์ รองรับได้สูงสุด 50 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน 6,000 บาท
1.2 แบบตัวยู รองรับได้สูงสุด 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน 6,000 บาท
1.3 แบบคลาสรูม รองรับได้สูงสุด 30 คน
– ค่าบริการครึ่งวัน 3,000 บาท
– ค่าบริการเต็มวัน 6,000 บาท

 

 

 

สิทธิประโยชน์
room icon image
ฟรี! Wi-Fi
room icon image
เครื่องปรับอากาศ
ค่าบำรุงสถานที่
3,000.-ราคา/ห้อง/คืน