ของที่ระลึก / สินค้าทั้งหมด / เสื้อเชิ้ตสีขาวแยกบนพื้นหลังสีขาว เสื้อโปโลอ
เสื้อเชิ้ตสีขาวแยกบนพื้นหลังสีขาว เสื้อโปโลอ
ค่าบำรุงสถานที่ 559.-

รายละเอียด

โรงบำบัดน้ำเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือน แหล่งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน เข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดมลสารที่อยู่ในน้ำเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบาย

จำนวน
- +
รวมค่าบำรุงสถานที่
559.-