ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 29/01/2024

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมคณะครูจำนวน 282 คนเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project