ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 06/03/2024

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 6 จำนวน 145 คนพร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project