ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 11/03/2024

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 22 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project