ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 16/11/2023

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (STEMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 47 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project