ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 06/03/2024

โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 36 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project