ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนสีวะรา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสีวะรา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 23/02/2024

โรงเรียนสีวะรา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสีวะรา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแผนวิทยาศาสตร์พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 75 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project