ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/08/2023

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานจำนวน 543 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project