ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ปทุมวัน
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 28/09/2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ปทุมวัน
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ปทุมวัน ได้นำนักเรียน นิสิตและอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 161 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project