ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 11/01/2024

หลักสูตรฝึกอบรม :: การคัดแยกขยะชุมชน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หลักสูตรฝึกอบรม :: การคัดแยกขยะชุมชน
กิจกรรม :: แยกรักษ์โลก
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น.
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 ท่าน
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มก.
บรรยายโดย ผศ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
ทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมฝึกอบรมได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project