ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 29/10/2023

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรม Study -tour ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ศิลป์ – คำนวณ) โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 36 คน และครูจำนวน 2 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยนั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ และมีบางส่วนที่ปั่นจักรยานชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ และศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project