ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 18/02/2024

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
Go Green Camping (รู้คิด-รู้ทำ-สนุกเรียนรู้)
3 วัน 2 คืน @โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
Content :: น้ำเสียและขยะชุมชน เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
กิจกรรมเสริมความรู้กว่า 10 ฐานการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 การเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 2 ปล่อยปลาและดูแลรักษาระบบบ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
กิจกรรมที่ 4 ดูนกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
กิจกรรมที่ 5 พืชบำบัดน้ำเสีย
กิจกรรมที่ 6 ปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมที่ 7 แยกขยะรักษ์โลก
กิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีกล่องคอนกรีตกำจัดขยะ
กิจกรรมที่ 9 ปลูกต้นไม้ด้วยรักษ์โลก
กิจกรรมที่ 10 ระบบนิเวศป่าชายเลน
สำหรับ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 62 ท่าน
นักเรียน จำนวน 58 คน และครู จำนวน 4 คน
บรรยายโดย ทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม Go Green Camping ได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project