ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวิชากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิชากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 05/10/2023

โรงเรียนวิชากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวิชากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project