ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอสามโก้ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอสามโก้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 05/09/2023

โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอสามโก้ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอสามโก้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน

ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริและทางคณะดูงานได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project