ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวัดย่านซื่อ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดย่านซื่อ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 10/10/2023

โรงเรียนวัดย่านซื่อ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดย่านซื่อ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองและคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 61 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project