ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/04/2024

โรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 14 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project