ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) จังหวัดราชบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 20/01/2024

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) จังหวัดราชบุรี
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) จังหวัดราชบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานจำนวน 303 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project