ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 14/06/2024

โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียนในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 21 คน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project