ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินีบน
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 01/02/2024

โรงเรียนราชินีบน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หลักสูตรฝึกอบรม :: การคัดแยกขยะชุมชน
กิจกรรม :: แยกรักษ์โลก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น.
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 ท่าน
นักเรียนโรงเรียนราชินีบน
ห้อง 401 EV02 คณะสิ่งแวดล้อม มก. กรุงเทพฯ
บรรยายโดย ผศ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล และ ทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมฝึกอบรมได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project