ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 09/02/2024

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Go Green Camping @โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
Content :: น้ำเสียชุมชน เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
กิจกรรมเสริมความรู้
กิจกรรมที่ 1 การเก็บตัวอย่างน้ำในระบบบ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาระบบบ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
สำหรับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 47 ท่าน
นักเรียน จำนวน 40 คน และครู จำนวน 7 คน
บรรยายโดย ดร.มัลลิกา ศรีชมภู และทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม Go Green Camping ได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project