ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 22/09/2023

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงานจำนวน 220 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจาก เจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯพร้อมศึกษาระบบบิเวศป่าชายเลน