ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนพระดาบส
โรงเรียนพระดาบส
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 22/12/2023

โรงเรียนพระดาบส
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระดาบส ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 46 จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project