ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 21/09/2023

โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 140 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project