ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ประถมศึกษาปีที่ 6)
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ประถมศึกษาปีที่ 6)
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 05/07/2024

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ประถมศึกษาปีที่ 6)
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 363 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการปล่อยปลาลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project