ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 08/03/2024

โรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พร้อมคณะครู จำนวน 137 คน พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project