ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านหาดหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โรงเรียนบ้านหาดหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 18/09/2023

โรงเรียนบ้านหาดหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหาดหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อม พร้อมการรับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม และได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project