ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 14/09/2023

โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 41 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อม พร้อมการรับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม และได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project