ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านยางชุม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านยางชุม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 21/03/2024

โรงเรียนบ้านยางชุม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านยางชุม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียบระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3 – 6 พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 81 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project