ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 16/02/2024

โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 119 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงาน ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project