ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 01/09/2023

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 143 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project