ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/08/2023

โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
     วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 191 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ

————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project