ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนจิตรลดา
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 20/03/2024

โรงเรียนจิตรลดา
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนจิตรลดา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 86 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนจิตรลดาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการปล่อยปลานิลพันธุ์จิตรลดาลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project