ข่าวสาร / ทั้งหมด / โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 23/01/2024

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 137 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project