ข่าวสาร / ทั้งหมด / โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 04/06/2023

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันที่3 มิถุนยายน 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
1. เทศบาลตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลและเยาวชนภายในตำบลตาก้อง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 66 คน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 45 คน
ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ทั้ง 3 หน่วยงานได้ชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project