ข่าวสาร / ทั้งหมด / เรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 02/02/2024

เรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร และคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ให้บริการวิชาการการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการน้ำเสียจากเรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยเรือนจำกลางเพชรบุรีมีระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะที่ปรึกษาฯ จึงให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นให้ทางเรือนจำกลางติดตั้งถังดักไขมันในโรงประกอบอาหาร และโรงล้างภาชนะแต่ละแดน ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ระบบ่อบำบัด รวมถึงให้ทำการขุดลอกตะกอนในบ่อบำบัด และประยุกต์ใช้ระบบพืชบำบัดน้ำเสียในคลองส่งน้ำเสีย เป็นต้น
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project