ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 22/02/2024

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาการสาธารณสุขตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 160 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project