ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 27/02/2024

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมและพัฒนาศักยภาพ คนสวย ช่วยโลก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มคนสวย ช่วยโลก คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 230 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project