ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 13/06/2024

เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์แกนนำชุมชนและดูงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project