ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/04/2024

เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลตากใบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานจำนวน 86 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project