ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 02/09/2023

เทศบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการได้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้นั่งรถชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการฯ
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project