ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 04/07/2024

เทศบาลนครเชียงราย
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลนครเชียงราย ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กลุ่มแกนนำชุมชน กลุ่มแกนนำสตรี ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 235 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ และศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project