ข่าวสาร / ทั้งหมด /  เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 21/09/2023

 เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุขเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯพร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

————————–

#LERDProject
#ศึกษาดูงาน
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project