ข่าวสาร / ทั้งหมด / เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 27/03/2024

เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ ตัวแทนผู้สูงอายุซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 88 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project